REKLAMAČNÍ ŘÁD

Postup reklamace

Zákazník prodejce kontaktuje nejlépe elektronickou poštou na adrese info@macrolife.cz, následně bude domluven další postup vyřízení reklamace.

  1. Zákazník zašle reklamované zboží zpět prodejci na adresu: Ludmila Konečná, Profesora Krátkého 2456, 44001 Louny a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.
  2. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
  3. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
  4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu přepravného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).
  5. Dřevěné příbory, které používáním mohou ztrácet svoji hebkost a lesk, vyžadují občasnou péči, která je detailně popsána u každého příboru. Je to zcela přirozený jev a jakékoli opotřebení dřevěných příborů není důvodem k reklamaci. Reklamace z důvodu opotřebení dřevěných příborů nejsou oprávněné.

Vyřízení reklamace

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem. Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 634/1992 Sb.

Odstoupení od smlouvy

  1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53 a souvisejícími ustanoveními občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
  2. Právo prodejce na odstoupení: Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na e-mailovou adresu info@macrolife.cz nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené a kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Reklamační formulář

Ke stažení ZDE